Alle motorer bruker noe olje. Forbruket er påvirket av mange faktorer. Ikke minst er det forskjeller mellom motorer og kjøremønster.

I bilens instruksjonsbok vil du finne generell informasjon om normalt oljeforbruk. Dersom den gule oljelampen begynner å lyse, må oljenivået kontrolleres, og eventuelt etterfylles til max-merket. NB! Ikke fyll olje over max-merket!

Det er viktig at man kun etterfyller med motorolje i henhold til fabrikkens spesifikasjoner. Dahles Auto hjelper deg gjerne med å finne riktig oljetype til din bil.

Kom i kontakt med oss digitalt. Les mer om bilhold her

 

Mer av hva vi har skrevet