Dekkhotell

Dekkhotell hos Dahles Auto

Vi oppbevarer dekkene på riktig måte – nemlig kjølig, mørkt og tørt. I tillegg kontroller vi mønsterdybden på dekkene og avbalanserer hjulene på nytt. Dermed er bilen riktig skodd når den nye sesongen starter, uten at du selv må bruke tid og krefter på å løfte hjulene inn i og ut av garasjen.

Slik lagrer og vedlikeholder du dekkene

Dekkene er de delene av bilen som får størst slitasje, og som ofte blir oversett. Dekkene er svært viktige for sikkerhet og kjøreegenskaper, fordi de er den eneste delen av bilen som har kontakt med underlaget. Dekkenes levetid er avhengig av dekktrykk, kjørestil, håndtering og korrekt montering.

Slik tar du vare på dekkene:

  • Vask dekk og felger jevnlig.
  • Kontroller lufttrykket ca. annenhver måned.
  • Kontroller og evt. etterstram hjulboltene etter hjulskift.
  • Bytt dekk til riktig tid hver vår og høst.
  • Sjekk mønsterdybde og kjøp nye dekk i tide.

Feil lagring av dekk fører til at de mister mange av de opprinnelige egenskapene de hadde. Dekkene bør aller helst oppbevares hengende på veggen eller i taket, på et mørkt og tørt sted. Man bør heller aldri legge andre ting oppå dekkene som lagres. Hvis du ikke har en egnet lagringsplass anbefaler vi et dekkhotell.