Bærekraft

Bærekraft i bilbransjen og hos våre bilmerker

Kravene til utslipp fra bilene har blitt strengere og strengere, og utvikling av nye motorer og utvikling av hybrid/elektriske biler har redusert utslippene kraftig av spesielt NOx og CO2. Fabrikkene utvikler flere miljøvennlige deler og komponenter som produseres av resirkulerte materialer. Det er også et stort fokus på å redusere energibruken i produksjonen av bilene. De siste årene har man også byttet ut en stor del av den forbrukte energien man bruker i produksjonen med fornybar energi. Derfor er våre biler langt mer bærekraftig i dag enn tidligere. I dag kan 85 % av bilen resirkuleres, og det resirkulerte materialet kan brukes i produksjonen av nye produkter.

Bærekraft hos Dahles Auto

På Dahles Auto sine anlegg i Sarpsborg, Fredrikstad og Halden er også bærekraft blitt en viktig del av måten vi planlegger driften. Vi har valgt å sertifisere våre forhandlere gjennom et ISO 14001 sertifikat. For å sikre og dokumentere en miljøvennlig drift er vi gjennom en årlig ISO 14001 sertifisering foretatt av TÜV. Det betyr at du som kunde kan være trygg på at vi alltid jobber etter en miljøstandard.

Tiltak og kontinuerlige forbedringer

I flere år har vi jobbet med kontinuerlige forbedringer med tanke på energi og bærekraft på våre anlegg.

All fyring med olje har opphørt, tidligere brukte vi kun fyringsolje til oppvarming på alle anleggene våre.

  • I Sarpsborg brukte vi nesten 25.000 liter fyringsolje pr. år. Nå er all bruk av fyringsolje erstattet av luft til vann varmepumpe.
  • Dahles Auto Fredrikstad og Dahles Auto Bruktbilsenter får all energien til oppvarming fra fjernvarmeanlegget i Fredrikstad
  • I Halden er det boret dype hull i grunnen, og en varmepumpe henter energi fra bergvarmen under bygget.

For å spare energi har også anleggene blitt modernisert med bedre isolasjon i tak og vegger, og flere vinduer har blitt byttet. Vi har også byttet ut et stort antall lysstoffrør til ny moderne LED-belysning.

Strenge krav og høye mål

Myndighetskravene for å drive en bilforhandler i Norge er strenge i forhold til avfall og utslipp. Det er strenge krav til vannet vi slipper ut, derfor går alt vann fra verksteder og vaskeanlegg i en oljeutskiller som fjerner nesten all olje. Det er selvfølgelig også krav til at vi leverer avfall til godkjente avfallsanlegg. Vi har valgt å ta det et steg videre når vi kildesorterer avfallet. Vi har laget ambisiøse mål for sorteringsgrad, tidligere kildesorterte vi ca. 40-45 % av avfallet vårt, resten var blandet avfall. I dag sorterer vi 85 % av avfallet, for oss er det en begynnelse mot et enda høyere mål i fremtiden.

Mer om ISO 14001