Lærlinger

Hvordan jobber vi med lærlinger?

Fortsatt er det mange som tenker olje og skitne klær når de hører om en som jobber som bilmekaniker. Slik er det ikke lenger, bilene består i dag av avanserte datamaskiner og styresentraler som svært ofte repareres med ny software.

Vi deler våre mekanikere i 4 hovedgrupper:

  • Lærlinger
  • Mekaniker
  • Diagnosetekniker
  • Fagtekniker

I tillegg har vi høyvolts-teknikere og høyvolt-eksperter som jobber mest med el-biler og høyvolts-batterier.

Starter som lærling

De fleste mekanikerne våre har startet som lærlinger, enten hos oss eller hos andre. Utdannelsen starter med 1 år på TIP teknikk og industriell produksjon. Etter dette fortsetter utdannelsen på Bilfag lette kjøretøy. I løpet av disse 2 årene er elevene utplassert mye i en bedrift, og vi har et godt samarbeid med skolen når de er hos oss. Et annet alternativ er å ta første året på VG1 Elektro, da kan man også velge VG2 Bilfag lette kjøretøy.

Rekruttere gjennom lærlinger

Deretter må elevene søke lærlingeplass hos en bedrift. Vi tar ofte inn elever som har vært utplassert hos oss tidligere. Vi vektlegger karakterer, fravær og holdninger når vi velger ut hvilke lærlinger som skal får lærekontrakt. Lærekontrakten er skrevet i samarbeid med Opplæringskontoret Bilfag Østfold som hjelper oss med læreplaner og læremål. De sørger også for at fagprøven blir gjennomført i henhold til gjeldende regelverk.

Vi byr på vår erfaring

I læretiden venter 2 år med stor utvikling både faglig- og personlig- utvikling forventes av lærlingen. Den første tiden er det nok den personlige utviklingen som er mest tydelig. De går fra et klassemiljø der de fleste er på samme alder som de selv til et arbeidsmiljø der de jobber sammen med ansatte med lang erfaring innen bilfaget, de eldste har jobbet med bil i mer enn 40 år. Det vi ser er at de blir mye mer voksne i løpet av noen måneder, og de utvikler holdninger til kvalitet, orden og arbeidsmiljø.

Egen faglig veileder

Lærlingen har en egen faglig veileder på verkstedet som hjelper lærlingen gjennom hele læretiden. Lærlingen er selv ansvarlig for sin egen utvikling, og han skriver en logg på alt han har utført av jobber. I loggen er det dokumentert at alle læremål er fullført før fagprøven. Vi har et godt samarbeid under hele læretiden med Opplæringskontoret Bilfag Østfold som også har regelmessige møter med læringen og den faglige veilederen.

Arbeidet mot fagprøven

Når en lærling har vært hos oss i et halvt år begynner de med noen små enkle jobber. Vanskelighetsgrad og selvstendighet økes gradvis i det neste året, og etter 1,5 år jobber lærlingen mest selvstendig, og nå er målet å få mest mulig erfaring frem mot fagprøven. Fagprøven er fordelt på 2 dager, den er delt i en teoretisk del og en praktisk del. I den praktiske delen må lærlingen vise at han behersker alt han har lært. Han må utføre jobben riktig, bruke håndbøker og verkstedlitteratur, bruke riktig spesialverktøy, og HMS reglene må følges. Våre læringer er også på kurs hos vår importør Harald A Møller, der får de en mer merkespesifikk opplæring. Dahles Auto har også lærlinger innen delelagerfaget og lærlinger inn biloppretterfaget. Oppbyggingen er lik, men innholdet i fagene er annerledes.

Marius Haglund er ansatt på Dahles Auto Sarpsborg som faglig ansvarlig for læringer. Han er bilmekaniker, og har tidligere jobbet som Fagkonsulent hos Opplæringskontoret Bilfag Østfold.