Først på ulykkessted eller problemer med bilen? Dette bør du vite om veihjelp.

Veihjelp

Er bilen ikke kjørbar lenger og trenger umiddelbar assistanse?

24 timers mobilitetsgaranti er et samarbeid med Viking Redningstjeneste. 915 04 444 kan også ringes for å få hjelp selv uten gyldig mobilitetsgaranti, men da vil bileier bli belastet kostnadene for assistansen.

Få hjelp fra Viking Redningstjeneste

Ring 915 04 444

Brann

Politi

Ambulanse

110

112

113

Først på ulykkesstedet

  • Ta ansvar
  • Sikre skadestedet
  • Skaff oversikt, ring 113
  • Gi livreddende førstehjelp

Alle som er innblandet i eller kommer over en trafikkulykke er forpliktet til å stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade.

Denne plikten gjelder også for alle andre som kommer til skadestedet, og den som bevisst passerer eller reiser i fra et skadested uten å hjelpe, kan i ytterste konsekvens straffes med fengsel.

Mer av hva vi har skrevet