En allerede god førerkortopplæring i Norge er gjort mer brukervennlig og tilpasset EU's førerkortdirektiv. Mer spesifikke krav til innehavers helsetilstand og tidspunkter for innbytte av sertifikatet er nye momenter å forholde seg til for bilførere.

I det nye regelverket er hensynet til trafikksikkerheten tillagt avgjørende betydning. I
Norge har det allerede vært gjort en bra jobb på dette området, noe som gjenspeiles i
positiv utvikling på ulykkesstatistikken for våre veier.

Helse

Ved å levere en egenerklæring om din helse til trafikkstasjonen, bekrefter du at du er
frisk nok til å kjøre. Har du en sykdom eller tilstand som kan påvirke kjøreevnen, må du i
tillegg ha helseattest. De nye kravene til helse, gir derfor fastlegen en mer sentral rolle.
Flere som tidligere måtte søke fylkesmannen om dispensasjon, vil nå kunne få utstedt
helseattest hos fastlegen. For å få utstedt nødvendig helseattest vil fastlegen sjekke syn
og hørsel, førlighet, kognitiv funksjon (evne til erkjennelse), psykiske lidelser og
atferdsforstyrrelser, legemiddelforbuk og bruk av rusmidler. For noen vil muligheten til
å ha førerkort faktisk bortfalle ifølge det nye regelverket. Stikkord her kan være
diabetes, legemidler, kols, syn og søvn.

Innbytte

Nye krav til innbytte av førerkort gjør at du for sikkerhets skyld bør ta en ekstra titt på
ditt eget førerkort. Alle førerkort utstedt før 19. januar 2013 skal fornyes. Altså er det
utstedelsesdatoen du må se nærmere på. Førerkort utstedt før 1. april 1979 må byttes
til nytt før 1. januar 2020. Førerkort utstedt i perioden 1. april 1979 til og med 31.
desember 1997, må byttes ut før 1. januar 2033. Endelig så må førerkort utstedt i
perioden 1. januar 1998 til og med 18. januar 2013 byttes mot nytt før 1. januar 2033.
Er du over 75 år og fortsatt ønsker å kjøre bil må du gjennomgå helseundersøkelse hos
fastlegen. Denne avgjør hvor lenge helseattesten skal være gyldig. Førerkortet får da
tilsvarende gyldighetstid.

Kilder:
vegvesen.no
lovdata.no

Mer av hva vi har skrevet