Dahles Auto tenker framtid og satser på lærlinger. Bilbransjen er full av karrieremuligheter for unge med muligheter til jobb innen ledelse, kundebehandling, salg, på delelager, som mekaniker og innen bilskade.

Det er viktig at de unge i tidlig alder gjør seg noen tanker om fagretning. Allerede på ungdomskolen er det riktig å vurdere om bilbransjen kan være en retning å gå for å sikre seg en trygg, fast jobb. Det å få et fagbrev som bilmekaniker/bilskadereparatør eller et fagbrev i delelagerfaget er en fin vei inn i bilbransjen. I delelagerfaget, er lagerstyring og logistikk (i tillegg til bil naturligvis), viktige deler av opplæringen. For å kunne bli bilselger eller kundemottaker er Service og samferdsel en utdanning å velge.

Hittil har biler med forbrenningsmotor stått i sentrum for opplæringen av lærlinger, men fokus flyttes nå mer og mer over på el-biler og hybridbiler. Dahles Auto Sarpsborg tar inn lærlinger for å rekruttere gode medarbeidere, men ser det også som et samfunnsansvar å hjelpe unge til en utdannelse med fagbrev.

Dahles Auto i Sarpsborg har nå tre lærlinger, to som skal ta fagbrev som bilmekaniker og én skal ta fagbrev i delelagerfaget. Dahles Auto Sarpsborg samarbeider tett med Opplæringsfaget for bilfag i Østfold under de to årene som lærlingene er i lærebedriften. I tiden som lærling har en lønn fra bedriften. Med fagbrev i hånda kan det bli fast jobb hos lærebedriften eller hos en annen forhandler.

Mer av hva vi har skrevet