Trafikk og regler

Endringer i føreropplæring
God føreropplæring er en viktig del av trafikksikkerhetsarbeidet i Norge og fra 1. januar i år gjelder nye krav til opplæring av bilføreren. Den viktigste endringen er at det nå settes krav til at både trafikalt grunnkurs og sikkerhetskurs skal skje over flere dager. På den måten får den som skal ta førerkort litt tid på seg til å reflektere over rollen som ny sjåfør. Skal man bli en god sjåfør er det viktig å trene mye og det er derfor at det hele nå skal skje over litt tid, slik at den enkelte kan få mulighet til å modnes i sin nye rolle. Vegdirektoratet har sett en positiv utvikling hos unge sjåfører både når det gjelder holdning og innblanding i trafikkulykker. Innføring av en mer grundig føreropplæring vil forhåpentligvis forsterke denne gode trenden.

Nye parkeringsregler
Fra nyttår er det nye parkeringsregler og du vil måtte betale det samme om du bryter reglene uavhengig om det er offentlig- eller privat parkeringsplass. Du vil ikke lenger bli straffet om du blir to minutter for seint ute, det vil ikke gis sanksjoner før fem minutter etter at billettene har utløpt. Det vil koste 600 kroner ved de fleste brudd på reglene. Unntaket er parkering på en HC-plass som vil koste deg 900 kroner, men den som glemmer å trekke billett på gratisparkering vil slippe unna med 300 kroner, ifølge Statens Vegvesen.

Flere pigger i dekkene?
Regjeringen sender nå et par saker på høring og den ene er av spesiell interesse for bilister som trafikkerer i grensestrøkene. Piggdekkregler i Norge skal nemlig likestilles med regelverket i Sverige og Finland. Det vil si at det skal bli tillatt med flere pigger i dekkene og at disse kan kjøpes over landegrensene. – Det vil bidra til økt innovasjon for å sikre at fremtidens piggdekk er både trafikksikre og miljøvennlige, mener samferdselsminister Kjetil Solvik- Olsen. Et forslag til nytt regelverk for små elektriske kjøretøy, ståhjulinger og el-sparkesykkel, er også på en høringsrunde. Forslaget går ut på å klassifisere slike kjøretøy som sykkel.

Nytt om bilskilt og skilt
Nå kan bileiere som ikke har plass til å montere de ordinære norske bilskiltene på en enkel måte, søke om å få små skilt. De små bilskiltene er av samme størrelse som var tillatt i perioden fra 2001 til 2008, og er mest aktuelle å bruke på amerikanske biler og enkelte sportsbiler. Antallet opplysningsskilt øker og noen som brukes mer lokalt, er ikke så allment kjent. Blant annet skiltet «2+» (nr. 509), som blant annet benyttes i forbindelse med Fredrikstad-brua. Dette skiltet angir at sambruksfelt begynner. I praksis betyr det at motorvogn som transporterer minst det antall personer som er angitt med tall på skiltet kan bruke feltet, i tillegg til drosje og buss.
I forbindelse med motorveiene finnes nå mer skilt «Feil kjøreretning» (nr. 565, en advarende hånd med påskrift stopp og snu), som skal gjøre oppmerksom på at du nå er i ferd med å velge feil kjøreretning ut på en motorvei, for eksempel til E6 gjennom Østfold.

Kilder:
Statens Vegvesen
Statens Vegvesen – Veinett
Regjeringen.no

Del med venner: