Årsavgiften

Årsavgift, avregistrering og vraking av bil. Temaer som bileieren er nødt til å forholde seg til, men som for mange ikke har noe direkte med selve bilkjøpet å gjøre. I år er imidlertid siste gang  årsavgiften for kjøretøy kreves inn. Fra 2018 blir den erstattet med en trafikkforsikringsavgift, som igjen blir en del av bilforsikringen.

Den nye avgiften vil følge forsikringsavtalen på kjøretøyet. Siden en forsikringsavtale løper for ett år av gangen, vil en del faktisk allerede i år få fakturaer med trafikkforsikringsavgift for 2018.

Men enn så lenge må mange forholde seg til årsavgiften både ved kjøp og salg og vraking av bilen. Ved eierskifte må både ny og tidligere eier avtale hvem som skal betale årsavgiften. Fakturaen blir nemlig sendt til den som eier kjøretøyet 1. januar i det året avgiften gjelder for. Det lønner seg å bytte bil tidlig på året. Kjøper du for eksempel ny bil i januar er forfallsdato for årsavgiften ikke før 20. mars, mens ellers i året er forfallsdatoen allerede 30. i måneden etter registreringsmåneden for bilen. Registrerer du bilen mellom 1. januar og 30. juni må du betale full årsavgift, mens du klarer deg med halv årsavgift dersom du registrerer bilen din mellom 1. juli og 31. desember.

Det er viktig å huske på at det uansett bør gjøres en avtale mellom tidligere og ny eier om hvem som skal betale avgiften. Skjer eierskiftet i perioden 1. januar til 20. mars vil ny eier få tilsendt faktura for årsavgiften. Er det eierskifte etter 21. mars, og årsavgiften ikke er betalt, vil den nye eieren nemlig få faktura med tilleggsavgift. Hvis bileier ikke betaler årsavgiften innen forfallsdatoen, må det uansett grunn, betales tilleggsavgift.

Avregistrering
Du må avregistrere bilen senest 31. desember for å unngå og betale årsavgift for året etter. Avregistrerer du bilen etter 1. januar, må du betale årsavgift for hele året.

Vraking
Vraker du bilen innen gitte frister, kan du slippe eller få redusert årsavgift. Vrakes bilen senest 20. mars, skal det ikke betales årsavgift. Vraker du bilen mellom 21. mars og 30. juni, blir halve avgiften refundert den som eide kjøretøyet på vrakingstidspunktet. Venter du til etter 30. juni med å vrake, får du ingen refusjon. Vrakpanten er 3000 kroner for 2017.

Del med venner: